0802rŚwięty Wincenty a Paulo urodził się w Pouy 24 kwietnia 1581 roku. Studiował w Tuluzie, mając 19 lat przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1605-1607 przebywał w niewoli w Tunisie. Od 1608 roku działa w Paryżu. Zostaje kapelanem w domu generała galer. W jego sercu rodzi się pragnienie służby najuboższym, dlatego postanawia powołać do życia Zgromadzenie Misji. Dzieje się to w 1625 roku. W spuściźnie po sobie zostawia wiele listów. Za jego przyczyną powstaje też Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, zwanych szarytkami. Wniósł wiele w dzieło pomocy ubogim, przyczynił się również do odnowy życia religijnego we Francji. Zmarł w 1660 roku w wieku 79 lat. Został kanonizowany w 1737 roku. Papież Leon XIII  ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł milosiedzia w kościele.