17 kwietnia 1625 roku w Kościele powstaje nowa wspólnota - Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. Na początku są to księża, którzy w wiejskich parafiach głoszą misje i zakładają Bractwa Miłosierdzia. Z czasem Zgromadzenie zaczyna troszczyć się również o coraz lepszą formację kandydatów do kapłaństwa. Misjonarze organizują dla nich rekolekcje, a także przejmują opiekę nad seminariami duchownymi. Zgromadzenie podejmuje także posługę na polu misyjnym. Księża zaczynają wyjeżdżać do Afryki, Ameryki Płd i Azji. Obecnie działalność misjonarzy w Polsce to prowadzenie parafii o charakterze wincentyńskim, głoszenie rekolekcji i misji parafialnych, formacja duchowa, posługa w szpitalach czy w szkołach. Przy parafiach misjonarskich działają kuchnie dla ubogich, świetlice dla najuboższych dzieci i punkty miłosierdzia. Zgromadzenie zajmuje się również wydawaniem książek i czasopism religijnych.