Przygotowanie do przyjęcia przez dziecko Pierwszej Komunii Świętej to okazja dla jego bliskich na jeszcze większe zbliżenie się z Bogiem. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni troszczyć się o formację religijną dziecka i wychowywać je w duchu ewangelicznych wartości. Przez swoje autentyczne życie wiarą, rodzice dają dziecku świadectwo miłości Boga. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

Przyjęcie przez dziecko pierwszej  Komunii Świętej to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko.

Ważnym zadaniem rodziców jest odpowiednie przygotowanie dziecka  do tego niezwykłego wydarzenia. Niezwykle istotne jest otwarcie się rodziców na współpracę z Kościołem i katechetami. Potrzebne jest również uczęszczanie wraz dzieckiem na katechezy w parafii, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do uroczystości I Komunii Świętej. Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, który zawsze nas rozumie i kocha, który chroni nas przed naszą własną słabością, i który karmi nas samym sobą, jak kochająca mama, która tuli swe niemowlę do piersi. Ważne jest też to, by rodzice opowiadali dziecku o tym, że oni również potrzebują przyjaźni z Bogiem, który uczy nas żyć mądrze i radośnie.

Pierwsza Komunia Św. w naszej parafii w roku 2020:

17.05.2020 - g.11.30

 

rocznica I Komunii św. - 31.05.2020 - g.10.00