Liturgiczna Służba Ołtarza:

Do grupy ministrantów należą chłopcy, którzy chcą służyć Panu Bogu przy ołtarzu i którzy rozwijają swoje życie religijne przez częsty udział we Mszy Świętej i nabożeństwach oraz przez formację duchową na zbiórkach.

Każdy z ministrantów, odświętnie ubrany, służy na niedzielnej Mszy Świętej. Do obowiązków ministranta należy też służba jeden raz w tygodniu podczas Mszy Świętej w dni powszednie. Ministranci też uczestniczą w nabożeństwach w ciągu całego roku liturgicznego jak np. różaniec, Droga Krzyżowa oraz bardzo licznie przychodzą na roraty.

 Spotkania dla ministrantów i lektorów odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10:00 w domu parafialnym.

 

 Stopnie ministrantów:

 - kandydat

- ministrant

- lektor

- ceremoniarz

Patronowie  Liturgicznej Służby Ołtarza:

Święty Domnik Savio, Św. Tarsycjusz, Św. Stanisław Kostka

Modlitwa przed służeniem do Mszy św.:

Oto za chwilę, przystąpię do Ołtarza Bozego. Do Boga, Który rozwesela młodość moją. Do Świętej przystępuję Służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia by myśli moje były przy Tobie, oczy zwrócone na ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

 

Apostolat Maryjny

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA
/ APOSTOLAT MARYJNY /
AMM - międzynarodowa nazwa Stowarzyszenia Cudownego Medalika:
np. ang.: Association of the Miraculous Medal,
hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa


Hasło Apostolat Maryjnego stanowią słowa : WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !


Zdanie powtarzane przed każdą modlitwą :
MATKO WEŹ TO W SWOJE RĘCE , TOBIE TO OFIARUJĘ , MATKO POKIERUJ MNĄ .


Apostolat Maryjny jest grupą modlitewną działającą w Skwierzynie od 1981r.
Obecnie zrzesza w swoich szeregach 33 osoby (w tym 2 kandydatki)
Spotkania formacyjne AMM odbywają się 27 dnia każdego miesiąca, na które zapraszamy wszystkich chętnych.


Zadania Apostolatu Maryjnego:
- pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie
- oddziaływanie na ludzi chorych, samotnych, zaniedbanych religijnie
- szerzenie braterskiej miłości
- noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika
- kierowanie się dziesięcioma radami Apostolatu Maryjnego


Nasze zadania są realizowane przez:
1. codzienną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych
2. uczestniczenie w nabożeństwach ku czci Maryi :
-w każdą środę do Matki Bożej Klewańskiej
-w nabożeństwach majowych
-różańcowych (w październiku)
- nabożeństwach Fatimskich
- wynagradzających Sercu Maryi – nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
3. obowiązkowy udział we Mszy Świętej w ustalonej intencji oraz w spotkaniach
formacyjnych AMM- 27 dnia każdego miesiąca
4. codzienne odmawianie jednej Tajemnicy Różańca w ustalonych na spotkaniach
intencjach na dany miesiąc
5. apostolskie oddziaływanie w środowisku pracy , w rodzinie, sąsiadów
6. odwiedzanie chorych, samotnych , przeżywających smutek, zmartwienie
7. uczestniczenie w diecezjalnej i ogólnopolskiej pielgrzymce AMM
8. dwa razy w roku uczestniczenie w całodobowym czuwaniu modlitewnym w intencji Ojczyzny
9. wręczanie Cudownego Medalika najbliższym, w rodzinie, chorym i cierpiącym, znajomym i
współpracownikom, osobom przeżywającym wątpliwości religijne
10. organizowanie spotkania opłatkowego -27 grudnia
11. czynny udział członków AMM w życiu Parafii
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Św. porannej prowadzenie i udział w nabożeństwie wynagradzającym za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
- budowanie ołtarza na święto Bożego Ciała
- noszenie figury Niepokalanej podczas procesji
- przygotowywanie obchodów upamiętniających rocznicę objawień Cudownego Medalika przez prowadzenie od 18-26 listopada Nowenny i przygotowanie oprawy uroczystej Mszy Św.
(niesienie darów , czytanie Słowa Bożego , modlitwa pokomunijna ) w dniu 27 listopada
- współudział w zbiórkach na różne cele charytatywne , robieniu palm, sprzedaży świec Caritas i prasy religijnej
Apostolat Maryjny pragnie zaprosić chętne osoby do naszej wspólnoty .
Wszystko z Niepokalaną !

Żywy Różaniec

Duszpasterstwo Młodzieżowe "uBOGAceni"

Grupa charytatywna

Wincentyńska Młodzież Maryjna

 

Młodzież Misjonarska:

Każdy Młody!
Bez względu na swoją wiarę, niewiarę, czy wątpliwości.

Wszyscy zbierają się raz w tygodniu. A po co?

By się pośmiać i porozmawiać na mniej lub bardziej poważne tematy.
By się razem modlić, pomóc ubogim i potrzebującym.
By zanieść głodnemu kanapkę i spędzić z nim kilka chwil.
By tworzyć, grać i śpiewać!

To prawdopodobnie najlepszy sposób spędzania wolnego czasu.

Jesteśmy wspólnotą ludzi młodych, którzy oprócz modlitwy, chcą pomagać ludziom na wszelakie sposoby.Do naszej wspólnoty może przyjść każdy wierzący, niewierzący czy poszukujący Boga.

Pragniemy dać świadectwo naszej wiary, wiary ludzi młodych. Kościół się nie starzeje, Kościół, to my. Chcemy pokazać, że to co związane z wiarą i Kościołem nie musi być nudne. Może być ciekawe, rozrywkowe może jednoczyć i angażować młodych ludzi.Organizujemy kilkudniowe rekolekcje letnie i zimowe, na które zjeżdza sie młodzież z całej Polski.

Jeśli chcesz nas poznać, zobaczyć jak działamy albo wstąpić w nasze szeregi zapraszamy serdecznie w każdy piątek o godz. 18:00 na Mszę Św. a po niej na spotkanie formacyjne w domu katechetycznym.

Parafialna rada duszpasterska

Senat parafialny

Chór parafialny:

Chór parafialny pod dyrekcją pana Ferdynanda Sańki,  który działa w parafii od ponad 35 lat. Od początku istnienia włącza się aktywnie w uświetnianie uroczystości kościelnych w Skwierzynie. Wykonywany repertuar obejmuje przede wszystkim pieśni i utwory religijne na cały rok liturgiczny. Chór skupia się głównie na działalności w parafii, ale także występuje gościnnie w innych parafiach.

Patronką muzyki kościelnej jest św. Cecylia (której wspomnienie przypada 22 listopada), zaś niezwykłą zachętę do śpiewu stanowi motto św. Augustyna: „Qui bene cantat – bis orat„, co w tłumaczeniu brzmi: kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli.

Kameralny Chór "Nicelaos"

 

Zespół Młodzieżowy "Aloes":

W lipcu zespół obchodził 2. rocznicę założenia. Powstał podczas rekolekcji w Piwnicznej-Zdroju z inicjatywy p. Marcina Sobczyńskiego. Od kwietnia 2019 roku zespół działa pod kierunkiem p. Michała Nowaka. Należy do niego młodzież, dla której uwielbienie Pana muzyką jest nie tylko chęcią żywego uczestnictwa w życiu parafii, ale przede wszystkim prawdziwym świadectwem wiary.

W 2018 r. zespół, ze swoją autorską piosenką "Ku świętości", zdobył 2. miejsce podczas Przeglądu Piosenki Religijnej "Vincentiana".