Parafia Św. Mikołaja w Skwierzynie

 • Parafia Skwierzyna
  Parafia Skwierzyna

  Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja

 • Matka Boska Klewańska Wspomożycielka Wiernych
  Matka Boska Klewańska Wspomożycielka Wiernych
 • Kościół pw. św. Mikołaja
  Kościół pw. św. Mikołaja
 • Kościół sw. Mikołaja
  Kościół sw. Mikołaja
 • Kościół Zbawiciela
  Kościół Zbawiciela
 • Kościół Zbawiciela
  Kościół Zbawiciela

  Kościół Zbawiciela

Bierzmowanie 2021

Wznawiamy przygotowania do sakramentu bierzmowania; prosimy o pilny kontakt kandydatów i rodziców;

1. udział kandydatów w liturgii

     - od 21 lutego, Msza św. w niedziele o g.16.00, kościół św. Mikołaja;

     - piątki - g.18.30 Droga Krzyżowa,

     - zapraszamy także na Gorzkie Żale - niedziela g.17.15.

2. spotkanie formacyjne kandydatów z obu roczników

    - 1.03.g.19.00 /św. Mikołaj

     - zamknięcie listy kandydatów

Wielki Post 2021

1. W Środę Popielcową, 17 lutego, rozpoczynamy 40-dniowy okres przygotowania do świąt paschalnych; podczas posypania głów popiołem usłyszymy wezwanie do nawrócenia, postarajmy się dobrze wykorzystać ten czas i poprzez modlitwę (szczególnie adorację Najświętszego Sakramentu), post oraz jałmużnę, udział w nabożeństwach przygotujmy się na Wielką Noc Zmartwychwstania i odbudujmy naszą relację z Jezusem.

2. W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem błogosławieństwa i posypania popiołem 0 - g.8.00; 11.00, 16.00/z udziałem dzieci, 18.00 i 19.30;

- zachowujemy post ścisły, obowiązuje od 18 do 60 roku życia, polega na ograniczeniu ilości posiłków (tylko 3 w ciągu dnia) i ilości spożytych pokarmów (raz do sytości i dwa razy lżejszy posiłek, ich kolejność jest dowolna); oraz post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, obowiązuje od 14-go roku życia aż do śmierci.

3. Środa Popielcowa, to dzień solidarności z kapłanami seniorami, ofiary złożone na tacę przeznaczamy na utrzymanie Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze..

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne /18-20.02.2021

4. W czwartek, 18 lutego, mimo trudnej sytuacji rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, Kochani Parafianie! Zachęca my do udziału w rekolekcjach, porozmawiajcie o rekolekcjach w domu i wśród znajomych, zaproście na rekolekcje swoich bliskich i znajomych; uczyńmy rekolekcje czasem przejścia Jezusa Chrystusa przez nasze serca i naszą wspólnotę, nie odrzucajmy łaski spotkania ze swoim Zbawicielem; rekolekcje będą głosić kapłani z naszej parafii; czwartek - ks. Daniel; piątek - ks. Bogdan, sobota - Ks. Proboszcz; prosimy o wsparcie rekolekcji modlitwą rodzinną i osobistą, o modlitwę prosimy członków grup parafialnych, odmawiajmy różaniec w intencji rekolekcji!

Plan rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii

18-20.02. /czwartek - sobota

    

     czwartek - 18.02. - ks. Daniel

      Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego

              Msze św. - g.8.00; 11.00; 16.00 /dzieci; 18.00, 19.30

              modlitwa poranna - g.7.40

              wypominki roczne - g.17.45

              sakrament pokuty - g.7.45-9.00; 15.30 /dzieci; 17.00-19.30

     piątek - 19.02. - ks. Bogdan

      św. Józef patronem na drogach wiary           

              Msze św. - g.8.00; 11.00; 16.00 /dzieci; 18.00, 19.30

              modlitwa poranna - g.7.40

              Droga Krzyżowa

                       dorośli - po Mszy św. o g.8.00 i i g.17.30,

                       dzieci - po Mszy św. o g. 16.00 /dzieci,

                       młodzież i kandydaci do bierzmowania - po Mszy św. o g.18.00

              sakrament pokuty - g.7,45-9.00; 17.00-19.30; g.15.30 /dzieci;

     sobota - 20.02. - Ks. Proboszcz

      wielkopostne drogi pogłębiania wiary

              Msze św. - g.8.00; 11.00; 16.00/kandydaci do bierzmowania; 18.00

              Godzinki - g.7.40

              sakrament pokuty - g.7,45-9.00; 17.00-19.30; g.15.30 /młodzież;

w czasie liturgii

         - przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele!

         - pamiętając o dystansie społecznym, zajmujemy całą przestrzeń kościoła, od

           1-wszej ławki!

Nabożeństwa wielkopostne

5. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach, które wprowadzają nas w misterium męki i śmierci Chrystusa

     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziela g.17.15;

     Droga Krzyżowa - piątek; dorośli po Mszy św. o g.8.00 i 17.30; z udziałem      dzieci-g.16.00; młodzież, kandydaci do bierzmowania-po Mszy św. o       g.18.00

6. Zachęcamy do rozpoczęcia Wielkiego Postu z dobrym postanowieniem; proponujemy - udział w nabożeństwach wielkopostnych, wspólną modlitwę rodzinną, codzienne czytanie Pisma Św. przez 2 minuty, staranne przygotowanie się i dobre przeżycie sakramentu pokuty; gest miłosierdzia; pomyśl o osobistych umartwieniach i postanowieniach; wybierz 1 postanowienie, jasne i konkretne i walcz o jego wypełnienie.

Odpusty wielkopostne i jałmużna

7. W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

8. Miłosierdzie zbliża do Boga, uzdrawia relacje i gładzi grzech; przy ołtarzu pojawi się skarbona wielkopostna, zaproszenie do kierowania się miłością w naszych działaniach.

9. Od 1-wszego tygodnia Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu, w czwartek, po Mszy św. o g.18.00 do g.19.30.

Komunikat o uroczystościach żałobnych i pogrzebowych

bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza

Informujemy o przebiegu uroczystości pogrzebowych bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza.

Msza św. żałobna w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego dla duchowieństwa i wiernych świeckich z południowej części diecezji zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Trumna z ciałem zmarłego pasterza zostanie wystawiona o godz. 9.00.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 • Przejazd do granic miasta w asyście policji.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Dyczkowskiego i śp. bp. Antoniego Stankiewicza odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp. Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

Poniedziałek, 25 stycznia

Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • godz. 19.30 Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • godz. 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • od godz. 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • godz. 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka;

Wtorek, 26 stycznia

 1. I.Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
 2. II.Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.
 • 7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;
 • godz. 10.00 – Modlitwa różańcowa;
 • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;
 • Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji;
 • Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski. Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej. Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

Znak: B2-2/21   Zielona Góra, 21 stycznia 2021 r.

ks. Piotr Kubiak Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW

ADAMA DYCZKOWSKIEGO I ANTONIEGO STANKIEWICZA

Drodzy Diecezjanie, początek obecnego roku naznaczony został wiadomościami o zakończeniu ziemskiej pielgrzymki biskupów związanych z naszą wspólnotą diecezjalną.

10 stycznia odszedł do Pana bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski, a kilka dni wcześniej – 4 stycznia – pochodzący z naszej diecezji emerytowany dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz. Chcemy dziękować Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, za życie, powołanie i posługę obu następców Apostołów, których sylwetki pokrótce teraz przypomnimy.

Bp Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w Kętach. W wieku 20 lat wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym. W 1978 r. został biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). Był wikariuszem generalnym, koordynował duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa jako jego przewodniczący, w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum oraz w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. W Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego i ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Rządy w diecezji objął 19 lipca 1993 r. Ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września, a do konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż roku. Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz 1000-lecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.). Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa. W 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, gdzie zmarł.

Bp Antoni Stankiewicz urodził się w 1935 r. w Oleszczenicach na Wileńszczyźnie. Po wojnie zamieszkał wraz z rodzicami w Jemiołowie koło Łagowa. Po ukończeniu seminarium duchownego w Gorzowie Wielkopolskim w 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze. Był notariuszem i wiceoficjałem w Sądzie Biskupim oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1969 r. był kancelistą w Rocie Rzymskiej. W 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go dziekanem tego trybunału. Funkcję tę pełnił do 2012 roku. Pracował też w innych instytucjach Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego. Był m. in. konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzią Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz kierował Komisją Dyscyplinarną Państwa Watykańskiego.

Był światowej klasy znawcą prawa kanonicznego i autorem ważnych prac naukowych. Specjalizował się w prawie małżeńskim, procesowym i historii prawa. Wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w papieskich uczelniach w Rzymie: Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytecie Krzyża Świętego i Uniwersytecie Urbaniańskim. Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem tytularnym Nova Petra, święcenia biskupie przyjął 16 grudnia 2006 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Na zawołanie biskupie wybrał słowa In Te confido Iesu (Jezu, ufam Tobie). Zmarł w rzymskiej Poliklinice Gemelli. 5 stycznia w bazylice św. Piotra kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odprawił Mszę św. żałobną w intencji Zmarłego.

Śp. bp Antoni Stankiewicz często odwiedzał naszą diecezję. Wyraził też wolę, aby – o ile to będzie możliwe – został tu pochowany.

Oczekując wciąż na pomyślny przebieg wszystkich procedur związanych ze sprowadzeniem ciała Zmarłego do Polski, przygotowujemy się do uroczystości pogrzebowych. Gdy tylko to będzie możliwe, o ich dacie i przebiegu poinformujemy za pośrednictwem parafii i mediów. Wiadome jest jednak, że będą się one odbywały w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim, po czym obaj biskupi spoczną w krypcie gorzowskiej katedry. Dzień wcześniej planowana jest też Msza św. żałobna w intencji bp. Adama Dyczkowskiego w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Z uwagi na stan pandemii i poważne ograniczenia uczestnictwa w liturgii przygotowywany jest program dający możliwość choćby tylko symbolicznego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu jak największej liczbie kapłanów i wiernych. Nie wszyscy jednak będą mogli uczynić to osobiście. Dlatego już dzisiaj proszę duszpasterzy o sprawowanie w parafiach Mszy św. w duchowej łączności z liturgią pogrzebu za śp. bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza, a wiernych o przyjmowanie Komunii św. w intencji zmarłych biskupów, których wspólnie polecamy Bożemu Miłosierdziu.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Powyższy Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę 17 stycznia 2021 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Zielona Góra, 16 stycznia 2021 r. /Znak: B2-1/21

ks. Piotr Kubiak Wikariusz Generalny

Święta Bożego Narodzenia

Pasterka - Msza św., w Noc Bożego Narodzenia,

czwartek 24 grudnia;

w Skwierzynie;

     - w kościele św. Mikołaja o g.20.30; z udziałem dzieci (transmitowana);  

                 prosimy pomóc starszym i chorym skorzystać z transmisji;

              - w kościele Zbawiciela o g. 22.00 i 24.00;

P w Krobielewku i Wiejcach o g.20.30;

P w Murzynowie i Świniarach o g.22.00;

P taca z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia;

P transmisja www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie.

Uroczystość Bożego Narodzenia - piątek, 25 grudnia,

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela; nie będzie Mszy o g.7.00

święto św. Szczepana - sobota, 26 grudnia

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana), wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego, taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski

i Instytut Filozoficzno- Teologiczny w Zielonej Górze.

święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

niedziela, 27 grudnia

uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie wszystkich Mszy św.;

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego,

transmisja z kościoła św. Mikołaja

www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie

pasterka 24.12. - godz.20.30

Msze św. w uroczystości i niedziele - godz.11.30

Święta Bożego Narodzenia

Pasterka - Msza św., w Noc Bożego Narodzenia,

czwartek 24 grudnia;

w Skwierzynie;

     - w kościele św. Mikołaja o g.20.30; z udziałem dzieci (transmitowana);  

                 prosimy pomóc starszym i chorym skorzystać z transmisji;

              - w kościele Zbawiciela o g. 22.00 i 24.00;

P w Krobielewku i Wiejcach o g.20.30;

P w Murzynowie i Świniarach o g.22.00;

P taca z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia;

P transmisja www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie.

Uroczystość Bożego Narodzenia - piątek, 25 grudnia,

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela; nie będzie Mszy o g.7.00

święto św. Szczepana - sobota, 26 grudnia

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana), wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego, taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski

i Instytut Filozoficzno- Teologiczny w Zielonej Górze.

święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

niedziela, 27 grudnia

uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie wszystkich Mszy św.;

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego,

transmisja z kościoła św. Mikołaja

www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie

pasterka 24.12. - godz.20.30

Msze św. w uroczystości i niedziele - godz.11.30

Parafia św. Mikołaja w Skwierzynie
organizuje pielgrzymkę do Włoch – 10 dni!
Wszystkich informacji udziela ks. Jacek Dądela CM

O D P U S T P A R A F I A L N Y - 7.12. /poniedziałek - g.18.00

10. Odpust parafialny św. Mikołaja będziemy świętować w kościele Zbawiciela; radością odpustu dzielimy się z ubogimi, nasz święty patron zobowiązuje, bądźmy dobrzy i miłosierni jak On; przy drzewku adwentowym zbieramy paczki dla ubogich, materiały szkolne, sportowe, zabawki, słodycz, produkty żywnościowe; pieniądze na wsparcie.

Różaniec do Granic Nieba - 2020

Uwaga, uwaga! Mamy niezwykle radosną informację! Będzie Różaniec do Granic 2!
Różaniec do granic Nieba.

Kiedy? od 01 do 08 listopada tego roku.
Gdzie? Wszędzie, w całej Polsce i na świecie!

Dlaczego? Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.


Kto? Absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.

Jak? Czasu jest mało, sytuacja trudna, twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj. Maryjo Królowo Polski módl się za nami!

 

Dlaczego Różaniec do Granic Nieba?

Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Pamiętacie Różaniec Do Granic sprzed 3 lat? Dzisiaj nie mniej niż wtedy potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. Ponownie organizujemy ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.

Jak to robimy? 

Wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki.

Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. 


1. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.

2. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty

3. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie

nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.

Program

Wydarzenie będzie miało miejsce w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych.

Składa się z dwóch elementów:

1. CMENTARZ /w dniach gdy będzie otwarty

- Przy nawiedzeniu grobów rodzinnych, zwracamy się  do wszystkich dzieci nienarodzonych, które zostały zabite, na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Prosimy je o wybaczenie.Dzieciom, które odeszły naturalnie dziękujemy za ich obecność. Wszystkie prosimy o wstawiennictwo.

- Za dusze zmarłych, które cierpią w czyśćcu za grzechy przeciwko życiu, ofiarowujemy odpust zupełny.

- Na koniec modlitwy stawiamy znicz.

To szczególne „nawiedzenie” cmentarza i modlitwa może przynieść potężne owoce – pojednanie, przebaczenie oraz wstawiennictwo dzieci nienarodzonych.

2. PARAFIE:

- Zaproszone są wszystkie parafie z całej Polski i świata.

- Rejestrują się na stronie www.rozaniecdogranic.pl

- Organizują codzienną, pokutną modlitwę różańcową przez wszystkie dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych.

- Zachęcamy też Księży Proboszczów parafii do rozwijania własnego programu i dzielenia się nim z innymi.

- Księża Ordynariusze zaproszeni są szczególnie mocno do udziału w RDGN poprzez zgłaszanie całych diecezji.

- Jeśli nie można zorganizować modlitwy w parafiach, można to czynić w innych miejsca, takich jak - kaplice, przydrożne krzyże, domy kultury, miejsca pracy, mieszkania.

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA - schemat modlitwy

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu, w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. Może to być, któraś z tych godzin:

            12:00 – Anioł Pański

            15:00 – Godzina Miłosierdzia

            21:00 – Apel Jasnogórski

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka.

W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.

Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.

Bardzo zachęcamy to przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp.  Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu.

I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych. Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

Przebieg modlitwy: [starajmy się zachować kolejność]

modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata. Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (imprimatur N. 5375/2020)

modlitwa skierowana do dzieci:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie. Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (imprimatur N. 5375/2020)

Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

4. Różaniec Święty:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic 

Podsumowanie:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany. Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co najlepsze swoim dzieciom. Odwagi! W górę serca!


Różaniec do Granic Nieba - w naszej parafii

w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych 1-8.11.2020

1.11. - niedziela po Mszy św. o g.18.00
2.11.- poniedziałek po nabożeństwie o g.18.30
3.11. - wtorek

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

4.11. - środa

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

5.11. - czwartek

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

6.11. - piątek

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

7.11. - sobota

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

8.11. - niedziela

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 roku

 

 

 

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, a nie rujnują; leczą, a nie zadają rany; pocieszają, a nie odbierają nadzieję; niosą pokój, a nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

Podkategorie

Do góry
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework