Historia parafii
Powstanie parafii w Skwierzynie datuje się na drugą połowę XIII w. Początkowo należała do diecezji poznańskiej. W 1556 roku, pod wpływem szerzącego się protestantyzmu, kościół wybudowany pod koniec XIIIw. został przekazany protestantom. Dopiero w 1605 roku na prośbę bpa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego kościół ponownie zwrócono katolikom. Dokumenty historyczne wskazują, że w mieście wybudowano w 1569 roku klasztor, a przy nim szpital św. Ducha. Mieszkali tu również Żydzi, którzy w 1532 roku wybudowali synagogę. W 1923 roku Skwierzyna została przyłączona do nowo utworzonej Administracji Apostolskiej Prałatury Pilskiej. Od zakończenia II wojny światowej w parafii duszpasterzują księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincnetego a Paulo. Do wyjątkowych wydarzeń w życiu religijnym i społecznym parafii należy zaliczyć pobyt Prymasa Polski Augusta Kard. Hlonda w 1947.

Założyciel Ks. Misjonarzy
Święty Wincenty a Paulo urodził się w Pouy 24 kwietnia 1581 roku. Studiował w Tuluzie, mając 19 lat przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1605-1607 przebywał w niewoli w Tunisie. Od 1608 roku działa w Paryżu. Zostaje kapelanem w domu generała galer. W jego sercu rodzi się pragnienie służby najuboższym, dlatego postanawia powołać do życia Zgromadzenie Misji. Dzieje się to w 1625 roku. W spuściźnie po sobie zostawia wiele listów. Za jego przyczyną powstaje też Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, zwanych szarytkami. Wniósł wiele w dzieło pomocy ubogim, przyczynił się również do odnowy życia religijnego we Francji. Zmarł w 1660 roku w wieku 79 lat. Został kanonizowany w 1737 roku. Papież Leon XIII ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł milosiedzia w kościele.


Jubileusz charyzmatu
Rok 2017 jest niezwykłym dla całej Rodziny Wincentyńskiej. To właśnie 400 lat temu narodził się charyzmat, którym dzisiaj żyją Siostry Miłosierdzia i Księża Misjonarze. 25 stycznia 1617 roku, św. Wincenty wygłosił pierwsze kazanie misyjne. Miało to miejsce po spowiedzi generalnej w Folleville, ubogiego. Wydarzenie to przyczyniło się do powstania Zgromadzenia Księży Misjonarzy i do życia charyzmatem służby ubogim. Jest to więc rok wyjątkowy, który zobowiązuje każdego z nas do refleksji nad powołaniem wincentyńskim i nad służbą ubogim. Jest to wezwanie dla całej Rodziny Wincentyńskiej do nieustannego pogłębiania i realizowania na co dzień charyzmatu, jaki pozostawił nam św. Wincenty.


Charyzmat Zgromadzenia
17 kwietnia 1625 roku w Kościele powstaje nowa wspólnota - Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. Na początku są to księża, którzy w wiejskich parafiach głoszą misje i zakładają Bractwa Miłosierdzia. Z czasem Zgromadzenie zaczyna troszczyć się również o coraz lepszą formację kandydatów do kapłaństwa. Misjonarze organizują dla nich rekolekcje, a także przejmują opiekę nad seminariami duchownymi. Zgromadzenie podejmuje także posługę na polu misyjnym. Księża zaczynają wyjeżdżać do Afryki, Ameryki Płd i Azji. Obecnie działalność misjonarzy w Polsce to prowadzenie parafii o charakterze wincentyńskim, głoszenie rekolekcji i misji parafialnych, formacja duchowa, posługa w szpitalach czy w szkołach. Przy parafiach misjonarskich działają kuchnie dla ubogich, świetlice dla najuboższych dzieci i punkty miłosierdzia. Zgromadzenie zajmuje się również wydawaniem książek i czasopism religijnych.