Parafia Św. Mikołaja w Skwierzynie

 • Matka Boska Klewańska Wspomożycielka Wiernych
  Matka Boska Klewańska Wspomożycielka Wiernych
 • Parafia Skwierzyna
  Parafia Skwierzyna

  Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja

 • Kościół pw. św. Mikołaja
  Kościół pw. św. Mikołaja
 • Kościół sw. Mikołaja
  Kościół sw. Mikołaja
 • Kościół Zbawiciela
  Kościół Zbawiciela
 • Kościół Zbawiciela
  Kościół Zbawiciela

  Kościół Zbawiciela

Bierzmowanie 2021

spotkania i nabożeństwa w kościele św. Mikołaja

- termin bierzmowania 15.06. g.18.00 Rokitno

            do Rokitna udajemy się indywidualnie; spotkanie w Rokitnie 17.30

- spotkania od poniedziałku do środy (7-9.06) g.19.00

- czwartek /10.06. g.19.00 – nabożeństwo i wręczenie krzyży

- piątek /11.06. g.19.00 – spowiedź przed bierzmowaniem /kandydaci i rodzice

- sobota /12.06. g.19.00 – wręczenie kandydatom wymaganych dokumentów

 

Wielki Post 2021

1. W Środę Popielcową, 17 lutego, rozpoczynamy 40-dniowy okres przygotowania do świąt paschalnych; podczas posypania głów popiołem usłyszymy wezwanie do nawrócenia, postarajmy się dobrze wykorzystać ten czas i poprzez modlitwę (szczególnie adorację Najświętszego Sakramentu), post oraz jałmużnę, udział w nabożeństwach przygotujmy się na Wielką Noc Zmartwychwstania i odbudujmy naszą relację z Jezusem.

2. W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem błogosławieństwa i posypania popiołem 0 - g.8.00; 11.00, 16.00/z udziałem dzieci, 18.00 i 19.30;

- zachowujemy post ścisły, obowiązuje od 18 do 60 roku życia, polega na ograniczeniu ilości posiłków (tylko 3 w ciągu dnia) i ilości spożytych pokarmów (raz do sytości i dwa razy lżejszy posiłek, ich kolejność jest dowolna); oraz post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, obowiązuje od 14-go roku życia aż do śmierci.

3. Środa Popielcowa, to dzień solidarności z kapłanami seniorami, ofiary złożone na tacę przeznaczamy na utrzymanie Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze..

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne /18-20.02.2021

4. W czwartek, 18 lutego, mimo trudnej sytuacji rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, Kochani Parafianie! Zachęca my do udziału w rekolekcjach, porozmawiajcie o rekolekcjach w domu i wśród znajomych, zaproście na rekolekcje swoich bliskich i znajomych; uczyńmy rekolekcje czasem przejścia Jezusa Chrystusa przez nasze serca i naszą wspólnotę, nie odrzucajmy łaski spotkania ze swoim Zbawicielem; rekolekcje będą głosić kapłani z naszej parafii; czwartek - ks. Daniel; piątek - ks. Bogdan, sobota - Ks. Proboszcz; prosimy o wsparcie rekolekcji modlitwą rodzinną i osobistą, o modlitwę prosimy członków grup parafialnych, odmawiajmy różaniec w intencji rekolekcji!

Plan rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii

18-20.02. /czwartek - sobota

    

     czwartek - 18.02. - ks. Daniel

      Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego

              Msze św. - g.8.00; 11.00; 16.00 /dzieci; 18.00, 19.30

              modlitwa poranna - g.7.40

              wypominki roczne - g.17.45

              sakrament pokuty - g.7.45-9.00; 15.30 /dzieci; 17.00-19.30

     piątek - 19.02. - ks. Bogdan

      św. Józef patronem na drogach wiary           

              Msze św. - g.8.00; 11.00; 16.00 /dzieci; 18.00, 19.30

              modlitwa poranna - g.7.40

              Droga Krzyżowa

                       dorośli - po Mszy św. o g.8.00 i i g.17.30,

                       dzieci - po Mszy św. o g. 16.00 /dzieci,

                       młodzież i kandydaci do bierzmowania - po Mszy św. o g.18.00

              sakrament pokuty - g.7,45-9.00; 17.00-19.30; g.15.30 /dzieci;

     sobota - 20.02. - Ks. Proboszcz

      wielkopostne drogi pogłębiania wiary

              Msze św. - g.8.00; 11.00; 16.00/kandydaci do bierzmowania; 18.00

              Godzinki - g.7.40

              sakrament pokuty - g.7,45-9.00; 17.00-19.30; g.15.30 /młodzież;

w czasie liturgii

         - przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele!

         - pamiętając o dystansie społecznym, zajmujemy całą przestrzeń kościoła, od

           1-wszej ławki!

Nabożeństwa wielkopostne

5. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach, które wprowadzają nas w misterium męki i śmierci Chrystusa

     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedziela g.17.15;

     Droga Krzyżowa - piątek; dorośli po Mszy św. o g.8.00 i 17.30; z udziałem      dzieci-g.16.00; młodzież, kandydaci do bierzmowania-po Mszy św. o       g.18.00

6. Zachęcamy do rozpoczęcia Wielkiego Postu z dobrym postanowieniem; proponujemy - udział w nabożeństwach wielkopostnych, wspólną modlitwę rodzinną, codzienne czytanie Pisma Św. przez 2 minuty, staranne przygotowanie się i dobre przeżycie sakramentu pokuty; gest miłosierdzia; pomyśl o osobistych umartwieniach i postanowieniach; wybierz 1 postanowienie, jasne i konkretne i walcz o jego wypełnienie.

Odpusty wielkopostne i jałmużna

7. W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

8. Miłosierdzie zbliża do Boga, uzdrawia relacje i gładzi grzech; przy ołtarzu pojawi się skarbona wielkopostna, zaproszenie do kierowania się miłością w naszych działaniach.

9. Od 1-wszego tygodnia Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu, w czwartek, po Mszy św. o g.18.00 do g.19.30.

Komunikat o uroczystościach żałobnych i pogrzebowych

bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza

Informujemy o przebiegu uroczystości pogrzebowych bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza.

Msza św. żałobna w intencji śp. bp. Adama Dyczkowskiego dla duchowieństwa i wiernych świeckich z południowej części diecezji zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Trumna z ciałem zmarłego pasterza zostanie wystawiona o godz. 9.00.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

 • Przejazd do granic miasta w asyście policji.

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Adama Dyczkowskiego i śp. bp. Antoniego Stankiewicza odbędą się we wtorek, 26 stycznia w Gorzowie Wlkp. Msze św. żałobne w intencji zmarłych pasterzy będą odprawiane w Gorzowie Wlkp. również wieczorem dnia poprzedzającego.

Szczegółowy program ceremonii żałobnych:

Poniedziałek, 25 stycznia

Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.

 • godz. 19.30 Wprowadzenie trumien do kościoła i pierwsza stacja pogrzebu pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • godz. 20.00 – Msza św. dla duchowieństwa z północnej części diecezji pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego;
 • od godz. 21.00 – Okazja do indywidualnej modlitwy i możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej;
 • godz. 23.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana kapituły katedralnej, ks. kan. Andrzeja Szkudlarka;

Wtorek, 26 stycznia

 1. I.Kościół pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
 2. II.Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.
 • 7.00 – Msza św. z jutrznią za zmarłych z udziałem osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks. Mariusza Jagielskiego, rektora Z-GWSD;
 • godz. 10.00 – Modlitwa różańcowa;
 • godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z homilią bp. Pawła Sochy;
 • Po Mszy św. – Przejazd do katedry gorzowskiej w asyście policji;
 • Złożenie trumien w krypcie katedralnej.

Podczas uroczystości żałobnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. obowiązuje limit uczestników. Wtorkowa Msza św. pogrzebowa będzie transmitowana przez TVP3 Gorzów Wielkopolski. Miejsca dla rodzin Zmarłych, koncelebransów, asysty liturgicznej oraz umówionych oficjalnych delegacji będą wyznaczone w ławkach z zachowaniem koniecznego dystansu.

W ostatniej stacji pogrzebu w katedrze gorzowskiej biorą udział wyłącznie wyznaczeni uczestnicy: biskupi, rodziny Zmarłych, asysta liturgiczna, wybrani kanonicy kapituły katedralnej i konkatedralnej. Ponadto we wtorek 26 stycznia o godz. 11.00 w sanktuariach w Rokitnie i w Grodowcu będą odprawiane Msze św. w intencji Zmarłych.

Znak: B2-2/21   Zielona Góra, 21 stycznia 2021 r.

ks. Piotr Kubiak Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW

ADAMA DYCZKOWSKIEGO I ANTONIEGO STANKIEWICZA

Drodzy Diecezjanie, początek obecnego roku naznaczony został wiadomościami o zakończeniu ziemskiej pielgrzymki biskupów związanych z naszą wspólnotą diecezjalną.

10 stycznia odszedł do Pana bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski, a kilka dni wcześniej – 4 stycznia – pochodzący z naszej diecezji emerytowany dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz. Chcemy dziękować Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, za życie, powołanie i posługę obu następców Apostołów, których sylwetki pokrótce teraz przypomnimy.

Bp Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w Kętach. W wieku 20 lat wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym. W 1978 r. został biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). Był wikariuszem generalnym, koordynował duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa jako jego przewodniczący, w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum oraz w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. W Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego i ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Rządy w diecezji objął 19 lipca 1993 r. Ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września, a do konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż roku. Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz 1000-lecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.). Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa. W 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, gdzie zmarł.

Bp Antoni Stankiewicz urodził się w 1935 r. w Oleszczenicach na Wileńszczyźnie. Po wojnie zamieszkał wraz z rodzicami w Jemiołowie koło Łagowa. Po ukończeniu seminarium duchownego w Gorzowie Wielkopolskim w 1958 r. otrzymał święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze. Był notariuszem i wiceoficjałem w Sądzie Biskupim oraz notariuszem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1969 r. był kancelistą w Rocie Rzymskiej. W 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go dziekanem tego trybunału. Funkcję tę pełnił do 2012 roku. Pracował też w innych instytucjach Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego. Był m. in. konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzią Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz kierował Komisją Dyscyplinarną Państwa Watykańskiego.

Był światowej klasy znawcą prawa kanonicznego i autorem ważnych prac naukowych. Specjalizował się w prawie małżeńskim, procesowym i historii prawa. Wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w papieskich uczelniach w Rzymie: Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytecie Krzyża Świętego i Uniwersytecie Urbaniańskim. Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem tytularnym Nova Petra, święcenia biskupie przyjął 16 grudnia 2006 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Na zawołanie biskupie wybrał słowa In Te confido Iesu (Jezu, ufam Tobie). Zmarł w rzymskiej Poliklinice Gemelli. 5 stycznia w bazylice św. Piotra kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odprawił Mszę św. żałobną w intencji Zmarłego.

Śp. bp Antoni Stankiewicz często odwiedzał naszą diecezję. Wyraził też wolę, aby – o ile to będzie możliwe – został tu pochowany.

Oczekując wciąż na pomyślny przebieg wszystkich procedur związanych ze sprowadzeniem ciała Zmarłego do Polski, przygotowujemy się do uroczystości pogrzebowych. Gdy tylko to będzie możliwe, o ich dacie i przebiegu poinformujemy za pośrednictwem parafii i mediów. Wiadome jest jednak, że będą się one odbywały w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim, po czym obaj biskupi spoczną w krypcie gorzowskiej katedry. Dzień wcześniej planowana jest też Msza św. żałobna w intencji bp. Adama Dyczkowskiego w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Z uwagi na stan pandemii i poważne ograniczenia uczestnictwa w liturgii przygotowywany jest program dający możliwość choćby tylko symbolicznego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu jak największej liczbie kapłanów i wiernych. Nie wszyscy jednak będą mogli uczynić to osobiście. Dlatego już dzisiaj proszę duszpasterzy o sprawowanie w parafiach Mszy św. w duchowej łączności z liturgią pogrzebu za śp. bp. Adama Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza, a wiernych o przyjmowanie Komunii św. w intencji zmarłych biskupów, których wspólnie polecamy Bożemu Miłosierdziu.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Powyższy Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę 17 stycznia 2021 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Zielona Góra, 16 stycznia 2021 r. /Znak: B2-1/21

ks. Piotr Kubiak Wikariusz Generalny

Święta Bożego Narodzenia

Pasterka - Msza św., w Noc Bożego Narodzenia,

czwartek 24 grudnia;

w Skwierzynie;

     - w kościele św. Mikołaja o g.20.30; z udziałem dzieci (transmitowana);  

                 prosimy pomóc starszym i chorym skorzystać z transmisji;

              - w kościele Zbawiciela o g. 22.00 i 24.00;

P w Krobielewku i Wiejcach o g.20.30;

P w Murzynowie i Świniarach o g.22.00;

P taca z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia;

P transmisja www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie.

Uroczystość Bożego Narodzenia - piątek, 25 grudnia,

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela; nie będzie Mszy o g.7.00

święto św. Szczepana - sobota, 26 grudnia

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana), wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego, taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski

i Instytut Filozoficzno- Teologiczny w Zielonej Górze.

święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

niedziela, 27 grudnia

uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie wszystkich Mszy św.;

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego,

transmisja z kościoła św. Mikołaja

www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie

pasterka 24.12. - godz.20.30

Msze św. w uroczystości i niedziele - godz.11.30

Święta Bożego Narodzenia

Pasterka - Msza św., w Noc Bożego Narodzenia,

czwartek 24 grudnia;

w Skwierzynie;

     - w kościele św. Mikołaja o g.20.30; z udziałem dzieci (transmitowana);  

                 prosimy pomóc starszym i chorym skorzystać z transmisji;

              - w kościele Zbawiciela o g. 22.00 i 24.00;

P w Krobielewku i Wiejcach o g.20.30;

P w Murzynowie i Świniarach o g.22.00;

P taca z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia;

P transmisja www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie.

Uroczystość Bożego Narodzenia - piątek, 25 grudnia,

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela; nie będzie Mszy o g.7.00

święto św. Szczepana - sobota, 26 grudnia

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana), wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego, taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski

i Instytut Filozoficzno- Teologiczny w Zielonej Górze.

święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

niedziela, 27 grudnia

uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie wszystkich Mszy św.;

g.11.30 Msza św. z udziałem dzieci w kościele św. Mikołaja (transmitowana); wszystkie pozostałe Msze św. w kościele Zbawiciela wg porządku niedzielnego,

transmisja z kościoła św. Mikołaja

www.lisek.pl kamery online, kościół św. Mikołaja w Skwierzynie

pasterka 24.12. - godz.20.30

Msze św. w uroczystości i niedziele - godz.11.30

Parafia św. Mikołaja w Skwierzynie
organizuje pielgrzymkę do Włoch – 10 dni!
Wszystkich informacji udziela ks. Jacek Dądela CM

O D P U S T P A R A F I A L N Y - 7.12. /poniedziałek - g.18.00

10. Odpust parafialny św. Mikołaja będziemy świętować w kościele Zbawiciela; radością odpustu dzielimy się z ubogimi, nasz święty patron zobowiązuje, bądźmy dobrzy i miłosierni jak On; przy drzewku adwentowym zbieramy paczki dla ubogich, materiały szkolne, sportowe, zabawki, słodycz, produkty żywnościowe; pieniądze na wsparcie.

Dla uczczenia św. Jana Pawła II, jego wkładu w najnowszą historię Kościoła i naszej Ojczyzny oraz przybliżenia Go młodemu pokoleniu Polaków, został zorganizowany Konkurs Papieski "Totus Tuus!" - Skwierzyna 2020. Termin nadsyłania prac mijał 18 października. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Hanna Piotrowska z klasy IV a.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i składamy "Bóg zapłać!" za udział w konkursie!

 

Hanna Piotrowska, klasa IV A - 1 miejsce

 

Oto kolejne prace uczniów, którzy wzięli udział: 

 

 

Cebulki żonkili będą sprzedawane 18.10.2020 roku po każdej Mszy Świętej.

Podkategorie

Do góry
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework