Parafia Św. Mikołaja w Skwierzynie

 • Parafia Skwierzyna
  Parafia Skwierzyna

  Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja

 • Kościół pw. św. Mikołaja
  Kościół pw. św. Mikołaja
 • Kościół sw. Mikołaja
  Kościół sw. Mikołaja
 • Kościół Zbawiciela
  Kościół Zbawiciela
 • Kościół Zbawiciela
  Kościół Zbawiciela

  Kościół Zbawiciela

O D P U S T P A R A F I A L N Y - 7.12. /poniedziałek - g.18.00

10. Odpust parafialny św. Mikołaja będziemy świętować w kościele Zbawiciela; radością odpustu dzielimy się z ubogimi, nasz święty patron zobowiązuje, bądźmy dobrzy i miłosierni jak On; przy drzewku adwentowym zbieramy paczki dla ubogich, materiały szkolne, sportowe, zabawki, słodycz, produkty żywnościowe; pieniądze na wsparcie.

Różaniec do Granic Nieba - 2020

Uwaga, uwaga! Mamy niezwykle radosną informację! Będzie Różaniec do Granic 2!
Różaniec do granic Nieba.

Kiedy? od 01 do 08 listopada tego roku.
Gdzie? Wszędzie, w całej Polsce i na świecie!

Dlaczego? Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.


Kto? Absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.

Jak? Czasu jest mało, sytuacja trudna, twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się, walcz, organizuj. Maryjo Królowo Polski módl się za nami!

 

Dlaczego Różaniec do Granic Nieba?

Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Pamiętacie Różaniec Do Granic sprzed 3 lat? Dzisiaj nie mniej niż wtedy potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. Ponownie organizujemy ogólnopolskie wydarzenie modlitewne, żeby zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.

Jak to robimy? 

Wspólnie. Jak Izrael na kartach Biblii, jak nasi przodkowie przez wieki.

Od 01 do 08 listopada, w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. 


1. Pokutujemy za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.

2. Prosimy dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowujemy odpusty

3. Przepraszamy dzieci nienarodzone, przyjmujemy je do naszych rodzin i prosimy o modlitwę za nas.

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie

nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.

Program

Wydarzenie będzie miało miejsce w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych.

Składa się z dwóch elementów:

1. CMENTARZ /w dniach gdy będzie otwarty

- Przy nawiedzeniu grobów rodzinnych, zwracamy się  do wszystkich dzieci nienarodzonych, które zostały zabite, na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Prosimy je o wybaczenie.Dzieciom, które odeszły naturalnie dziękujemy za ich obecność. Wszystkie prosimy o wstawiennictwo.

- Za dusze zmarłych, które cierpią w czyśćcu za grzechy przeciwko życiu, ofiarowujemy odpust zupełny.

- Na koniec modlitwy stawiamy znicz.

To szczególne „nawiedzenie” cmentarza i modlitwa może przynieść potężne owoce – pojednanie, przebaczenie oraz wstawiennictwo dzieci nienarodzonych.

2. PARAFIE:

- Zaproszone są wszystkie parafie z całej Polski i świata.

- Rejestrują się na stronie www.rozaniecdogranic.pl

- Organizują codzienną, pokutną modlitwę różańcową przez wszystkie dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych.

- Zachęcamy też Księży Proboszczów parafii do rozwijania własnego programu i dzielenia się nim z innymi.

- Księża Ordynariusze zaproszeni są szczególnie mocno do udziału w RDGN poprzez zgłaszanie całych diecezji.

- Jeśli nie można zorganizować modlitwy w parafiach, można to czynić w innych miejsca, takich jak - kaplice, przydrożne krzyże, domy kultury, miejsca pracy, mieszkania.

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA - schemat modlitwy

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu, w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. Może to być, któraś z tych godzin:

            12:00 – Anioł Pański

            15:00 – Godzina Miłosierdzia

            21:00 – Apel Jasnogórski

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka.

W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem.

Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.

Bardzo zachęcamy to przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp.  Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu.

I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych. Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

Przebieg modlitwy: [starajmy się zachować kolejność]

modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata. Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (imprimatur N. 5375/2020)

modlitwa skierowana do dzieci:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie. Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (imprimatur N. 5375/2020)

Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

4. Różaniec Święty:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic 

Podsumowanie:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany. Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co najlepsze swoim dzieciom. Odwagi! W górę serca!


Różaniec do Granic Nieba - w naszej parafii

w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych 1-8.11.2020

1.11. - niedziela po Mszy św. o g.18.00
2.11.- poniedziałek po nabożeństwie o g.18.30
3.11. - wtorek

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

4.11. - środa

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

5.11. - czwartek

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

6.11. - piątek

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

7.11. - sobota

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

8.11. - niedziela

po Mszy św. o g.18.00; połączony

z modlitwą w intencji Ojczyzny

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.

4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.

5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

28 października 2020 roku

 

 

 

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, a nie rujnują; leczą, a nie zadają rany; pocieszają, a nie odbierają nadzieję; niosą pokój, a nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.

Dla uczczenia św. Jana Pawła II, jego wkładu w najnowszą historię Kościoła i naszej Ojczyzny oraz przybliżenia Go młodemu pokoleniu Polaków, został zorganizowany Konkurs Papieski "Totus Tuus!" - Skwierzyna 2020. Termin nadsyłania prac mijał 18 października. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Hanna Piotrowska z klasy IV a.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i składamy "Bóg zapłać!" za udział w konkursie!

 

Hanna Piotrowska, klasa IV A - 1 miejsce

 

Oto kolejne prace uczniów, którzy wzięli udział: 

 

Życie wspólnoty parafialnej w strefie czerwonej

Powiat międzyrzecki został zaliczony do strefy czerwonej, nakłada to na naszą parafię nowe wymogi i obostrzenia sanitarne, prosimy wszystkich Parafian o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń oraz stosowanie się do nich; od poniedziałku, 19 października aż do odwołania w naszej parafii obowiązują następujące zalecenia;

- Msze św. i nabożeństwa, również w soboty i niedziele, aż do odwołania, będą odprawiane tylko w kościele Zbawiciela;

- liczba uczestników we Mszy Św. i nabożeństwach 1 osoba na 7m2;

- zasady udzielania Komunii św.

     - jeśli jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich udziela   Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń,

     - jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poprosić wiernych o ustawianie się w      dwóch rzędach, szafarz najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a      dopiero potem do ust,

     - wszyscy szafarze udzielają Komunii św., mając zasłonięte usta i nos

     - wszyscy szafarze przed i po rozdzielaniu Komunii św. dezynfekują swoje      dłonie;

- sakrament chrztu św. będzie udzielany po ustalonych wcześniej Mszach św.;

- kancelaria parafialna otwarta wg stałego planu;

- grupy parafialne informują się o spotkaniach samodzielnie, spotkania w grupie,      max do 10 osób,

- spotkania formacyjne i katechetyczne, z zachowaniem wskazanego limitu będą      w kościele Zbawiciela; mniejsze grupy max do 10 osób w domu katolickim;

- czekamy na nowe ustalenia w sprawie obrzędów pogrzebowych;

- w spotkaniach liturgicznych i duszpasterskich uczestniczymy w maseczkach,      przed udziałem, w domu dezynfekujemy ręce; czynimy to również po spotkaniu

- ludzi młodych i zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne prosimy o      bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym, pamiętajmy że zwykła      rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję;

- w tym trudnym czasie zachęcamy do udziału Eucharystii w tygodniu i powrotu      do modlitwy w intencji swoich najbliższych; w naszej modlitwie pamiętajmy o      chorych, osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej,      pracownikach służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i      straży pożarnej;

- niech nam towarzyszy ufna modlitwa do naszej Klewańskiej Wspomożycielki      Wiernych (obrazek z tekstem modlitwy w przedsionku kościoła).

Komunikat w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza

– patrona służby zdrowia

Drodzy Diecezjanie,

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

            w dzisiejszą niedzielę, w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii koronawirusa wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.

            Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Powyższy Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę 18 października 2020 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich

Zielona Góra, 16 października 2020 r.

Znak: B2-17/20

ks. Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 16 października 2020 r.

Znak: B1-9/20

______________________

O udzielonej dyspensie należy powiadomić wiernych w najbliższą niedzielę – 18 października 2020 r., a jej tekst zamieścić na tablicy ogłoszeń i parafialnej stronie internetowej

ks. Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny

 

Cebulki żonkili będą sprzedawane 18.10.2020 roku po każdej Mszy Świętej.

 

Z inicjatywy naszego organisty Miłosza Mokrzyckiego, w ostatnim czasie zostały wyczyszczone organy w kościele Zbawiciela. Został poprawiony stan techniczny, który pozwoli na prawidłowe użytkowanie sprzętu. Dzięki pracom, organy wróciły do swojego pierwotnego brzmienia, co pozwala na korzystanie z nich przez następne lata.

 

xvga dscn0106 1

Podkategorie

Do góry
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework